top of page

תוספת אגף לבית ספר תיכון לבנות, "בית בינה" | 8 כתות נוספות ירושלים

IMG_4457 copy 2.jpg

מיקום: רמת שלמה, ירושלים

מתכננת אחראית: שרה לאה אידנסון

מזמין: עיריית ירושלים, מנהל חינוך חרדי. 

תוכנן: 2018

בוצע: 2023-2021

   -----------------------

 

:פרויקטים במגרשים שכנים
בנייה בטופוגרפיה.jpg
בנייה באבן.jpg
bottom of page